Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

S.C.ARDEAL TRUST S.R.L. denumită generic în cele ce urmează şi SALIS HOTEL & MEDICAL SPA, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (imagine şi voce) utilizând mijloace de supraveghere video în scopul protejării persoanelor şi a bunurilor aflate în proprietatea SALIS HOTEL & MEDICAL SPA prin monitorizarea accesului persoanelor în incinta acestuia. De asemenea, alte categorii de date cu caracter personal (nume, prenume, semnătură, telefon, adresă, e-mail) sau date cu caracter special (CNP, CI) pot fi prelucrate de către SALIS HOTEL & MEDICAL SPA în scopul utilizării lor de către departamentul de marketing. Operatorul SALIS HOTEL & MEDICAL SPA îşi asumă instituirea tuturor măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemul informaţional de date cu caracter personal.

In temeiul Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificata si completata, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa reprezentantilor legali ai SALIS HOTEL & MEDICAL SPA printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa de e-mail: salisspahotel@yahoo.com.

SALIS HOTEL & MEDICAL SPA, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană iar în calitate de autor, proprietar şi administrator al website-ului www.salisspahotel.ro  , respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplicat si Politică de confidenţialitate, afișată pe site.

Datele personale introduse de către utilizator vor fi folosite de SALIS HOTEL & MEDICAL SPA numai în scopul declarat al websiteului www.salisspahotel.ro.

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor personale

S.C.ARDEAL TRUST S.R.L.( SALIS HOTEL & MEDICAL SPA) va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnaţi de conducerea societăţii şi au instruirea necesară obligativităţii păstrării confidenţialităţii datelor la care au acces.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopurile declarate, în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare. Este asigurata imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor la reteaua interna in care se prelucreaza date cu caracter personal, totodata asigurindu-se integritatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal transmise prin utilizarea mijloacelor de protectie criptografica a informatiei.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopurile declarate, în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare. Este asigurata imposibilitatea accesului din exterior a utilizatorilor la reteaua interna in care se prelucreaza date cu caracter personal, totodata asigurindu-se integritatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal transmise prin utilizarea mijloacelor de protectie criptografica a informatiei.

Descarca brosuraREZERVARE